คู่มือวิธีการเพิ่มและแก้ไข User name & Password
   
Number of View: 66855

User name & Password

เมื่อตั้งค่าให้สามารถดูทาง LAN และ Internet ได้แล้ว

สิ่งที่ควรทำต่อไปคือ การเปลี่ยนระหัสผ่าน และ/หรือ เพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

***การแก้รหัสผ่านที่เครื่อง ถ้าจำรหัสไม่ได้จะต้องทำฮาร์ดรีเซ็ทเท่านั้น***

การแก้รหัสผ่านของระบบเครือข่าย ถ้าจำรหัสไม่ได้ทำแค่ รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงาน

รหัสผ่านของ DVR ยี่ห้อ AVTECH ทุกรุ่นมี 2ชุด

1.รหัสผ่านตอนเข้าใช้ที่เครื่อง รหัสผ่านจากโรงงานเป็นเลขศูนย์ 4ตัว หรือ ENTER 5ครั้ง

2.รหัสผ่านตอนเข้าใช้เครื่องทางระบบ Network ต้องมี User name ด้วย ค่าที่ตั้งจากโรงงานคือ

USER NAME = admin (ตัวเล็ก)

PASSWORD = admin (ตัวเล็ก)

1.วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านที่เครื่อง แบบทางรัด

1.1.รุ่น MJPEG (กดที่หน้าเครื่อง และ/หรือที่รีโมท (ถ้ามี))

MENU (รหัสผ่าน(ถ้ามี))>ADVANCE >SYSTEM >PASSWORD >SETUP แล้ว ENTER

ADMIN PASSWORD 0000 (เลขศูนย์4ตัว)

GUEST PASSWORD 1111

เลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยน กด + = เพิ่ม 0>1>2 กด – = ลดลง 9>8>7

พอใจแล้วกด MENU

1.2.รุ่น MPEG4 (กดที่หน้าเครื่อง และ/หรือที่รีโมท (ถ้ามี))

MENU (รหัสผ่าน(ถ้ามี))> ADVANCE > SYSTEM > PASSWORD

เลื่อนไปด้านขวาตรง XXXX กด ENTER ใส่รหัสเก่า แล้วใส่รหัสใหม่

เลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยน กดขึ้น=เพิ่ม 0>1>2กดลง=ลดลง 9>8>7

พอใจแล้วกด MENU

1.3.รุ่น H.264 (กดที่หน้าเครื่อง และ/หรือที่รีโมท (ถ้ามี))

MENU (รหัสผ่าน(ถ้ามี))> เลื่อนลงSYSTEM > PASSWORD

เลื่อนไปด้านขวาตรง XXXX กด ENTER ใส่รหัสเก่า แล้วใส่รหัสใหม่

เลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยน กดขึ้น=เพิ่ม 0>1>2กดลง=ลดลง 9>8>7

พอใจแล้วกด MENU

1.4.รุ่น H.264 Series A (กดที่หน้าเครื่อง และ/หรือที่รีโมท หรือใช้ Mouse)

MENU (รหัสผ่าน)> SYSTEM > เลื่อนขวาADMIN PASSWORD > SETUP แล้วENTER NEW PWD เลื่อนไปที่ตัวเลข แล้ว ENTER

MENU (รหัสผ่าน)>SYSTEM>เลื่อนขวาOPERATION PASSWORD>SETUP แล้วENTER NEW PWD เลื่อนไปที่ตัวเลข แล้ว ENTER

พอใจแล้วกด MENU

2.วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน เพิ่มผู้ใช้และรหัสผ่านในระบบ Network

2.1.รุ่น MJPEG, และMPEG4 ใช้โปรแกรม Video Server E

เปิดโปรแกรม Video Server E และเชื่อมต่อกับ DVR ให้เรียบร้อย

คลิ๊กตรงมุมบนด้านขวาของหน้าต่างนี้ SYSTEM CONFIG รูปแบบนี้

ถ้าต้องการแค่ เปลี่ยน รหัสผ่าน

คลิ๊ก + หน้า General เพื่อเปิดเมนูย่อย

คลิ๊ก Account แล้วติ๊กตรง admin SUPERVISOR ?…….. หนึ่งครั้ง

คลิ๊ก EDIT

แก้เสร็จแล้วอย่าลืมคลิ๊ก APPLY

เปลี่ยนเสร็จ คลิ๊ก OK แล้ว APPLY

Username : = ชื่อผู้ใช้

Password : = รหัสผ่าน

Login record : = เปิดโปรแกรม/บันทึกลงคอมฯทันที ?OFF=ไม่บันทึก / ON=บันทึก

Life time : = อายุการใช้งาน ใช้ได้นานเท่าไร

INFINITY = ใช้ได้ตลอดไป

1 Day = ใช้ได้ 1วัน

1 Hour = ใช้ได้ 1ชั่วโมง

1~10 MIN = ใช้ได้ 1ถึง 10นาที

User level : = ระดับของผู้ใช้ ว่าทำอะไรได้บ้าง

SUPERVISOR= ทำได้ทุกอย่าง (ระดับสูงสุด)

HIGH = Config, MENU ไม่ได้/ดูกล้องได้ปกติ/ดูย้อนหลังได้/เปิดมาบันทึกลงคอมฯ

NORMAL = Config, MENU,ปรับขนาด,ไม่ได้/ดูกล้องได้ปกติ/ดูย้อนหลังได้/เปิดมาบันทึก

GUEST = ดูตามที่มีได้อย่างเดียว (ระดับต่ำสุด)

เพิ่ม Username และ Password

คลิ๊ก + หน้า General เพื่อเปิดเมนูย่อย

คลิ๊ก Account

คลิ๊ก ADD

วิธีเพิ่มจะเหมือนการเปลี่ยน Username และ Password

เพิ่มเสร็จแล้วอย่าลืมคลิ๊ก APPLY

2.2.รุ่น MPEG4, และH.264 ใช้โปรแกรม Video Viewer เวอร์ชั่นแรกๆ ไม่เกิน 0.1.1.3

คลิ๊กตรง Miscellaneous Control แล้วมาคลิ๊กที่ Server Setting

เปลี่ยน รหัสผ่าน (Password) ได้อย่างเดียว แต่ถ้าเพิ่มใหม่ จะใส่ได้ทั้ง User Name และ Password

คลิ๊ก NEW เพื่อเพิ่มผู้ใช้ จะใส่ User Name ได้ ทำเสร็จแล้วอย่าลืม Apply แล้ว OK

Username : = ชื่อผู้ใช้

Password : = รหัสผ่าน

User Level : = ระดับของผู้ใช้ ว่าทำอะไรได้บ้าง

Supervisor = ทำได้ทุกอย่าง (ระดับสูงสุด)

Power User = Config, MENU ไม่ได้/ดูกล้องได้ปกติ/ดูย้อนหลังได้

Normal User = Config, MENU,ปรับขนาด,ไม่ได้/ดูกล้องได้ปกติ/ดูย้อนหลังได้

Guest = ดูตามที่มีได้อย่างเดียว (ระดับต่ำสุด)

Life time : = อายุการใช้งาน ใช้ได้นานเท่าไร

INFINITY = ใช้ได้ตลอดไป

1 Day = ใช้ได้ 1วัน

1 Hour = ใช้ได้ 1ชั่วโมง

1~10 MIN = ใช้ได้ 1ถึง 10นาที

2.3.รุ่น H.264 ?ใช้โปรแกรม Video Viewer เวอร์ชั่นใหม่ๆ

จะคล้ายๆกับเวอร์ชั่นก่อนๆ ต่างกันแค่ Remote Config กับ Server Setting

วิธีทำจะเหมือนกับข้อ 2.2

อย่าลืม จดชื่อผู้ใช้ และรหัสใหม่

ถ้าแค่เปลี่ยนรหัสผ่าน ออกก่อนแล้วเข้าใหม่อีกครั้ง ต้องใช้รหัสผ่านใหม่

ถ้าเพิ่มผู้ใช้ใหม่ที่มีสิทธิ์สูงสุด ออกก่อนแล้วเข้าด้วยผู้ใช้ใหม่ แล้วไปลบ admin ทิ้งซะ

จำดีกว่าจด แต่ถ้าจำไม่หมด จดดีกว่าจำ

User_Password.pdf ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8/7/2010

 
 
Date : 08 ก.ค. 2010 |
 
     
ค้นหาข้อมูลในเว็บ
Cyber King
Tel.: 02-759-8871,
Tel.: 02-759-8872,
Tel.: 02-385-6393,
Fax.: 02-385-6394
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved. by cctv4you.com by wordpress themes : siammodify.com